ЗАЯВКА за обучение

* означава това, което се изисква

Моля, потвърдете съгласието си, че предостявяте Вашето име и имейл във връзка с участието си в онлайн обучение "ЕКСПРЕС САНКХЯ ШАСТРА", стартиращо на 01.06.2024г. на ПРОМО цена 430 лв.

Email Marketing Powered by Mailchimp